ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W załączeniu zamieszczamy listę rankingową wniosków które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego. Jednocześnie prosimy wszystkie uprawnione do otrzymania wyżej wymienionego wsparcia osoby o przesłanie drogą elektroniczną(stawiamnasiebie@alterego-dis.pl) potwierdzenia zapłaty ZUS za sierpień, wrzesień i październik czyli 7, 8 i 9 miesiąc prowadzenia działalności.

 

Lista rankingowa