ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy listy rankingowe po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Jednocześnie informujemy, iż od oceny każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia mu w formie pisemnej (mailowo) kart ocen. Odwołania w formie pisemnej prosimy kierować na adres biura projektu tj. 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 5. W celu usprawnienia procedury ponownej oceny prosimy o równoczesne przesłanie podpisanego odwołania w formie elektronicznej (mailowo) na adres biuro@alterego-dis.pl