ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo
W związku z koniecznością ustalenia trybu i zasady ustanawiania zabezpieczeń bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał”  realizowanego przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak poniżej zamieszczamy Regulamin zabezpiecznień wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz załącznikami przed podpisaniem umowy o przyznanie dotacji.

Regulamin zabezpieczeń
Z1 Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
Z2 Kwestionariusz beneficjenta
Z3 Oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie
Z4 Oświadczenia współmałżonka o stosunkach majątkowych
Z5 Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela
Z6 Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela
Umowa poręczenia do regulaminu zabezpieczeń