ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Biuro projektu oraz pomieszczenia, w których odbywa się wsparcie usytuowane są w budynku zlokalizowanym blisko przystanku komunikacji miejskiej. Bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatny parking, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto winda znajdująca się w budynku,  szerokie korytarze, szerokie drzwi, brak progów, a także toaleta wyposażona w poręcze umożliwiają korzystanie z wsparcia osobom z dysfunkcją ruchu. Dodatkowo schody, szklane drzwi oraz wejście do windy oznaczono czarno-żółtą taśmą co ułatwia poruszenie się osobom niedowidzącym. Personel projektu został przeszkolony i poinformowany o konieczności stosowania odpowiednich narzędzi i mechanizmów (np. materiały wydrukowane większą czcionką) umożliwiających udział w projekcie wszystkim zainteresowanym. Osobom głuchoniemym po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania np. drogą elektroniczną zapewnimy tłumacza migowego. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferowanego wsparcia.