ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak informuje, iż ze względu na trwające w woj. śląskim ferie zimowe nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” dla uczestników/czek Projektu został wydłużony do dnia 28.01.2020 r.