ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż z dniem 29.01.2020 r. zakończony zostaje nabór Wstępnych formularzy rekrutacyjnych w ramach Ścieżki wsparcia A (DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ). Formularze można składać osobiście w Biurze projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/przesyłką kurierską (liczy się data wpływu formularza do Biura projektu). Formularze złożone po dacie zakończenia rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.