ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Dokumenty mają obecnie status „wersja robocza”, gdyż nie zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014-2020. Dokumenty te mogą ulec zmianie, będziemy także publikować szereg aktualności oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dlatego zachęcamy do regularnego śledzenia strony internetowej projektu.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski (smart_specialisation) oraz obszary o największym potencjale rozwojowym dla regionu
Biznesplan
Karta oceny biznesplanu
UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
Oświadczenie o rozliczeniu środków dotacja
Wniosek o wsparcie pomostowe finansowe
Oświadczenie o rozliczeniu środków wsparcie pomostowe