ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo informujemy, iż z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną przedłużamy termin na składanie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Obecnie termin ten wynosi 15 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia grupowego. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Decyduje data stempla pocztowego.