ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż kontynuujemy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Formularze rekrutacyjne można przesyłać drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się w momencie zebrania 1 Formularza rekrutacyjnego poprawnego formalnie i merytorycznie, jednak nie później niż  w dniu 03.04.2020 r. o godz. 15:00.
UWAGA!!! Pozostałe formularze zostaną pozostawione bez rozpatrzenia!!!

O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin rekrutacji znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.