ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W załączeniu podsumowanie informacji przekazywanych na szkoleniach grupowych i indywidualnych, dotyczących zasad wydatkowania środków dotacji i wsparcia pomostowego.

Rozliczanie zasady wydatkowania