ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu, którzy przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu określa szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie.

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu