ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej uczestnik projektu może otrzymać maksymalnie dotację netto w kwocie 23.858,93 PLN.