ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo w załączeniu znajdują się zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą wersje dokumentów niezbędnych do ubiegania się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz do rozliczania tych środków.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
Biznesplan
Oświadczenie o rozliczeniu środków dotacja
Oświadczenie o rozliczeniu środków wsparcie pomostowe
Wniosek o wsparcie pomostowe finansowe