ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zaktualizowana zanonimizowana lista Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajduje się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:
PRZYZNANE – Uczestnikowi projektu zostało przyznane wsparcie pomostowe przedłużone

 

Wsparcie pomostowe przedłużone lista 2