ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Termin spotkań dla Grupy VI

W miesiącu kwietniu  2018 r. zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego zaplanowano spotkania w ramach warsztatów dla  Uczestników Projektu drugiej edycji  projektu, następujące formy wsparcia:

07.04.2018 – warsztaty psychologiczne – Grupa 6

08.04.2018 – warsztaty z zarządzania czasem Continue reading

Więcej...

Termin rozpoczęcia szkoleń zawodowych

13.03.2018 – 14.04.2018 Kurs grafiki komputerowej oraz obsługi aerografu
Zajęcia będą się odbywały w Chodzieży przy ul Harcerskiej 8 i w Elblągu Al. Grunwaldzkiej 2.
Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnik Projektu otrzyma certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Więcej...

Terminy rozpoczęcia szkoleń zawodowych

13.02.2018 – 08.03.2018 – Pracownik małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej.

Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych  umiejętności i kwalifikacji.

Więcej...

Terminy spotkań dla Grupy V

W miesiącu styczniu 2018 r. zaplanowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, spotkania odbywają się w Chodzieży przy ul. Harcerskiej 8, na spotkania uczestnicy zapraszani są telefonicznie.

Zaplanowano również warsztaty, które odbędą się dnia:

13.01.2018- warsztaty psychologiczne – Grupa 5

  Continue reading

Więcej...

Terminy rozpoczęcia szkoleń zawodowych

08.12.2017- 22.12.2017 Pracownik administracyjno biurowy

13.12.2017- 29.12.2017 Pracownik administracyjno biurowy

16.12.2017- 29.12.2017 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV gr.I i gr II

Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych Continue reading

Więcej...

Zapytanie ofertowe – SZKOLENIA – ifnormacje

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W sprawach dotyczących zapytania proszę się Continue reading

Więcej...