doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego

Poniżej zamieszczamy zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy wzory dokumentów dotyczące dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. Zarówno regulamin jak i wzory wniosków, oświadczeń, rozliczeń obowiązują osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu i przejdą proces doradczo-szkoleniowy zgodnie z wskazaniem doradcy zawodowego.
Prosimy Continue reading

Więcej...

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zaproszenie do udziału w projekcie: Impuls do przedsiębiorczości!

 

Kogo szukamy?

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, masz ukończone 30 lat i zamieszkujesz na obszarze rewitalizowanym OSI Bytom (Rozbark, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Śródmieście, Bobrek, Kolonia Zgorzelec)? Masz Continue reading

Więcej...