ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Dokumenty rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie mieszkające w województwie wielkopolskim na terenie OSI do udziału w projekcie “Kuźnia możliwości”. Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Działania w projekcie dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty zaaktualizowane zgodnie Continue reading

Więcej...