ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Lista rankingowa – przedłużone wsparcie pomostowe

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Zanonimizowane wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:
PRZYZNANE – Uczestnikowi projektu zostało przyznane wsparcie pomostowe przedłużone Continue reading

Więcej...

Wyniki oceny biznesplanów

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:
PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja Continue reading

Więcej...

KWOTA DOTACJI

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej uczestnik projektu może otrzymać maksymalnie dotację netto w kwocie 23.858,93 PLN.

Więcej...

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Informujemy, iż Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu, którzy przez sytuację zawodową, w której się znaleźli, borykają się z problemami finansowymi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu określa szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie.

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Więcej...

REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Informujemy, iż kontynuujemy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Formularze rekrutacyjne można przesyłać drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się Continue reading

Więcej...