doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Informujemy, iż kontynuujemy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Formularze rekrutacyjne można przesyłać drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się Continue reading

Więcej...

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Formularze rekrutacyjne można drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się w Continue reading

Więcej...

Dokumentami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Dokumenty mają obecnie status „wersja robocza”, gdyż nie zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014-2020. Dokumenty te mogą ulec zmianie, będziemy także publikować szereg Continue reading

Więcej...

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Nowa droga zawodowa” Ścieżka A (Dotacyjna) z podziałem na grupy szkoleniowe. Informujemy, iż grupa 1 rozpocznie szkolenia grupowe dnia  2 marca 2020 r., natomiast grupa 2 rozpocznie Continue reading

Więcej...

ZAKOŃCZENIE NABORU WSTĘPNYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – ŚCIEŻKA A (DOTACYJNA)!!!

Informujemy, iż z dniem 29.01.2020 r. zakończony zostaje nabór Wstępnych formularzy rekrutacyjnych w ramach Ścieżki wsparcia A (DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ). Formularze można składać osobiście w Biurze projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/przesyłką kurierską (liczy się data wpływu formularza Continue reading

Więcej...