ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Lista rankingowa – wsparcie pomostowe przedłużone

W załączeniu zamieszczamy listę rankingową wniosków które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego. Jednocześnie prosimy wszystkie uprawnione do otrzymania wyżej wymienionego wsparcia osoby o przesłanie drogą elektroniczną(stawiamnasiebie@alterego-dis.pl) potwierdzenia zapłaty ZUS za sierpień, wrzesień i październik czyli 7, 8 i Continue reading

Więcej...

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego

Poniżej załączmy dokumenty związane z przyznaniem przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Stawiam na … SIEBIE!”. Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, wydrukować podpisać. Następnie cały komplet zeskanować i przesłać w pliku pdf na adres mailowy stawiamnasiebie@alterego-dis.pl. Wersję papierową w 2 Continue reading

Więcej...

Wsparcie pomostowe podstawowe

Informujemy, iż w związku z faktem zatrudniania pracowników termin przesyłania potwierdzeń zapłaty ZUS zostaje ustalony na 15 dzień każdego miesiąca. Przedsiębiorców, którzy zatrudnili pracowników prosimy o przesyłanie skanów umów na maila projektowego (konieczność weryfikacji związana z monitorowaniem wskaźnika “liczba utworzonych Continue reading
Więcej...

Sposób wydatkowania środków z dotacji

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

  1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
  2. Opis dokumentów Continue reading
Więcej...

Wyniki oceny biznesplanów

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z wyszczególnieniem podmiotów, które będą działały w sektorze OZE i SMART. Jednocześnie informujemy, że od oceny każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie do 5 dni Continue reading

Więcej...