doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Wsparcie pomostowe podstawowe

Informujemy, iż w związku z faktem zatrudniania pracowników termin przesyłania potwierdzeń zapłaty ZUS zostaje ustalony na 15 dzień każdego miesiąca. Przedsiębiorców, którzy zatrudnili pracowników prosimy o przesyłanie skanów umów na maila projektowego (konieczność weryfikacji związana z monitorowaniem wskaźnika “liczba utworzonych Continue reading
Więcej...

Sposób wydatkowania środków z dotacji

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

  1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
  2. Opis dokumentów Continue reading
Więcej...

Wyniki oceny biznesplanów

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z wyszczególnieniem podmiotów, które będą działały w sektorze OZE i SMART. Jednocześnie informujemy, że od oceny każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie do 5 dni Continue reading

Więcej...

Dodatkowe konsultacje

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia dodatkowych konsultacji indywidualnych w zakresie pisania biznesplanów. Zapotrzebowanie na spotkania z doradcami prosimy zgłaszać pod nr telefonu 731 085 008.

Więcej...

OGŁOSZENIE NABORU BIZNESPLANÓW

Po zakończeniu spotkań doradczych w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 04 stycznia 2019 r.  włącznie prowadzony będzie nabór biznesplanów. Ze względu na okres świąteczny prosimy dostarczać dokumenty do biura projektu przy ul. Harcerskiej 8, Chodzież w godzinach: Continue reading

Więcej...

INFORMACJA O SMART SPECIALISATION

Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu (pobierz).

Informujemy, że wymienione w w/w załączniku budownictwo jest wyłącznie branżą o największym potencjale rozwojowym i nie należy do branż wykazanych Continue reading

Więcej...