ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

LOGO

Projekt realizowany jest Continue reading

Więcej...

Informacje dot. rozliczenia wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności oraz ponoszenia kosztów z tym związanych informujemy, iż w celu prawidłowego wydatkowania wsparcia pomostowego jak również jego
rozliczania należy:
1. Rozliczyć wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków Continue reading

Więcej...

Wyniki oceny biznesplanów – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy aktualizację list rankingowych po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Jednocześnie informujemy, że Uczestnik/czka Projektu, którego/j biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub otrzymał/a wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia Continue reading
Więcej...

Wyniki oceny biznesplanów

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy listy rankingowe po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Jednocześnie informujemy, iż od oceny każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia mu w formie pisemnej (mailowo) kart Continue reading
Więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ!”

 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu

„Wykorzystaj swój potencjał!” dla uczestników/czek Projektu

 

 

  1. Uczestnik/czka składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności Continue reading
Więcej...