doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności oraz ponoszenia kosztów z tym związanych informujemy, iż w celu prawidłowego wydatkowania wsparcia pomostowego jak również jego rozliczania należy:

  1. Rozliczyć wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków Continue reading
Więcej...

Zasady rozliczania dotacji w ramach projektu

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach otrzymanych dotacji informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków, jak również rozliczenia dotacji należy:
1. Rozliczyć dotację z najwyższym stopniem staranności, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidywanych do zakupienia, zgodnie z Continue reading

Więcej...

Regulamin zabezpieczeń

Szanowni Państwo
W związku z koniecznością ustalenia trybu i zasady ustanawiania zabezpieczeń bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość!”  realizowanego przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak poniżej zamieszczamy REGULAMIN Continue reading

Więcej...

Informacja po ocenie biznesplanów

W nawiązaniu do ogłoszonych list rankingowych pragniemy Państwu pogratulować ponieważ wszystkie złożone biznesplany przeszły pozytywnie procedurę oceny i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Wszelkie informacje o dalszych etapach realizacji projektu i terminie podpisania umów o dofinansowanie będą umieszczane na stronie internetowej Continue reading

Więcej...

Nabór BIZNESPLANÓW

Informujemy, iż od dnia 08.07.2019 r. rozpoczynamy nabór biznesplanów, który będzie trwał przez 10 dni roboczych tj. do 19.07.2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu 536 440 896

Więcej...