ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

LOGO

Projekt realizowany jest Continue reading

Więcej...

Rozliczenie pomostówki

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności oraz ponoszenia kosztów z tym związanych informujemy, iż w celu prawidłowego wydatkowania wsparcia pomostowego jak również jego rozliczania należy:

  1. Rozliczyć wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków w ramach Continue reading
Więcej...

Zasady rozliczania dotacji w ramach projektu

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach otrzymanych dotacji informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków, jak również rozliczenia dotacji należy:
1. Rozliczyć dotację z najwyższym stopniem staranności, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem towarów i usług przewidywanych do zakupienia, zgodnie z Continue reading

Więcej...

Regulamin zabezpieczeń

Szanowni Państwo
W związku z koniecznością ustalenia trybu i zasady ustanawiania zabezpieczeń bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość!”  realizowanego przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak poniżej zamieszczamy REGULAMIN Continue reading

Więcej...

Informacja po ocenie biznesplanów

W nawiązaniu do ogłoszonych list rankingowych pragniemy Państwu pogratulować ponieważ wszystkie złożone biznesplany przeszły pozytywnie procedurę oceny i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Wszelkie informacje o dalszych etapach realizacji projektu i terminie podpisania umów o dofinansowanie będą umieszczane na stronie internetowej Continue reading

Więcej...