ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zmiana adresu biura projektu

Informujemy, że od dnia 01.11.2020 r. uległa zmianie lokalizacja biura projektu.
Aktualny adres to 33-800 Gorlice, ul. 11-go listopada 27 lok. 1.11.

Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie.

Więcej...