ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia istnieje na rynku nieprzerwalnie od 2007r. Od samego początku istnienia zajmujemy się poradnictwem psychologicznym, doradztwem zawodowym oraz pozyskiwaniem dla siebie i Klientów Funduszy Unijnych na różnorodne typy przedsięwzięć. Specjalizujemy się w organizacji różnego rodzaju szkoleń zawodowych oraz szkoleń rozwijających kompetencje. Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych(RIS), dysponujemy szeregiem autorskich, nowoczesnych programów nauczania w wielu zakresach, współpracujemy z kilkudziesięcioma szkoleniowcami(certyfikowani trenerzy, pracownicy naukowo-dydaktyczni, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i pedagogiczne). Od 2007r. z dużym powodzeniem firma pozyskuje i zarządza projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej dedykowanych osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, młodym przedsiębiorcom, placówkom oświatowym, organizacjom non profit oraz samorządom i podległym im jednostkom. Od 2017r. poszerzyliśmy swój zakres usług o pośrednictwo pracy – dysponujemy aktualnym wpisem do Rejestru Agencji Zatrudnienia(RAZ).